Kontakt

pasjonacimodernizacji@moderinzacja.roku.pl

W kwestiach związanych z patronatem medialnym oraz sponsoringiem
partnerzy@modwerinzacja.roku.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY