Kontakt

ul. Zagończyka 13, 40 – 220 Katowice,
tel.34 23 50 567,
pasjonacimodernizacji@moderinzacja.roku.pl

W kwestiach związanych z patronatem medialnym oraz sponsoringiem
partnerzy@modwerinzacja.roku.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY