Modernizacja obiektów publicznych

Renowacja i rewitalizacja obiektów publicznych

Katalog obiektów publicznych, które zostają poddane zabiegom modernizacyjnym i rewitalizacyjnym jest zdecydowanie obszerny i mocno zdywersyfikowany. W tej kategorii mieszczą się bowiem: urzędy, dworce, mosty, kościoły, przedsiębiorstwa państwowe, szkoły, szpitale, muzea i wiele innych. Każdy z tych obiektów ma sobie właściwą specyfikę, która wymusza na modernizatorach określone działania. Często tego typu obiekty mieszczą się w zabytkowych kamienicach czy pałacach, co sprawia, że ich unowocześnienie musi odbywać się pod nadzorem konserwatora zabytków. Wszystkie te czynniki sprawiają, że tego typu zabiegi obwarowane są licznymi przepisami i oddawana w ręce profesjonalistów.

Istotnym elementem, który należy brać pod uwagę podczas modernizacji obiektów publicznych jest ich funkcjonalność. Muszą być one tak przystosowane by zapewniały dostęp każdemu obywatelowi, wiąże się to często np. z obowiązkiem montażu windy dla wózków inwalidzkich lub specjalnego podjazdu.

Modernizacja obiektów publicznych wiąże się często z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych czy wiejskich, gdzie odnowa obiektów ma stać się jednocześnie jednym z punktów planu zmierzającego do zmiany funkcji danego obszaru, a w efekcie poprawa jego sytuacji gospodarczo – społecznej.