Zasady funkcjonowania ekranów dotykowych

Ekrany dotykowe zdominowały nasze życie. Posiadając smartfona korzystamy z ekranu dotykowego codziennie, ale używamy ich także w bankomatach, biletomatach w środkach komunikacji, elektronicznych infokioskach w centrach handlowych czy w terminalach informacyjnych w bibliotekach. Poznaj zasady działania ekranów dotykowych.

 

Monitor dotykowy stanowi element wyposażenia umożliwiający użytkownikowi interakcję z komputerem poprzez bezpośrednie dotykanie ekranu. Dzięki sensorom wykrywającym dotyk wbudowanym w monitor możliwe jest wydawanie komputerowi różnych poleceń.

Rozwój zastosowania ekranów dotykowych w różnego typu urządzeniach zyskał dużą popularność ze względu na korzyści, wynikające z intuicyjnego sposobu ich obsługi. Dzięki ekranom dotykowym obsługa sprzętów jest łatwa do opanowania nawet przez osoby, które nie są przyzwyczajone do obsługi komputerów. Dodatkowo przez wzgląd na to, że przyciski na ekranie dotykowym generuje oprogramowanie, można łatwo modyfikować ich znaczenie, a nawet zmieniać cały interfejs obsługi użytkownika.

 

Ekrany opornościowe (rezystancyjne)

W tej technologii miejsce dotyku ekranu za pomocą palca lub innego obiektu, jest określane poprzez wykrycie zmian w nacisku. Tego typu monitor ma prostą wewnętrzną budowę składającą się ze szklanego ekranu i błony wierzchniej, warstwy odseparowuje cienka przerwa, na obu umieszczone są przeźroczyste elektrody. Poprzez naciśnięcie powierzchni ekranu następuje zwarcie elektrody warstwy wierzchniej z elektrodą szklanego ekranu, które umożliwia przepływ prądu między nimi.

Dużą zaletą tego rodzaju ekranów jest niski koszt produkcji. Ponadto nie pobierają one zbyt dużo prądu w stosunku do innych technologii, a dzięki dodatkowej warstwie wierzchniej są bardziej odporny na czynniki zewnętrzne, tj. kurz czy woda. Ze względu na to, że sygnał wejściowy powstaje w skutek wywarcia nacisku na wierzchnią warstwę, można go wywołać nie tylko naciskając bezpośrednio palcem, ale także przez rękawiczkę czy stylus. Ekrany opornościowe nadają się ponadto do wprowadzania tekstu pisanego ręcznie.

Wśród wad tego systemu można wymienić mniejszą przepuszczalność światła, którą powodują dodatkowe warstwy (wierzchnia i dwie warstwy elektrod) oraz ograniczoną precyzyjność wykrywania dotyku w przypadku większych ekranów.

 

Ekrany pojemnościowe

Ekrany pojemnościowe to oprócz wspomnianych ekranów opornościowych najpowszechniejsze monitory dotykowe, stosowane w smartfonach czy tabletach.

W tym przypadku, miejsce dotyku jest jednak określane przez sensory, które wykrywają nawet niewielkie zmiany w natężeniu prądu elektrycznego powodowane poprzez dotyk palcem lub zmiany ładunku elektrostatycznego. Przez wzgląd na fakt, że sensory reagują na elektrostatyczną pojemność ludzkiego ciała, kiedy palec dotyka ekranu, mogą one reagować w sposób analogiczny do przesuwania wskaźnika przez dotykany obszar ekranu.

Interaktywna ściana jako...

Zaawansowane technologie multimedialne oferują wiele ciekawych rozwiązań...

Interaktywne kioski

Największą popularnością wśród urządzeń prezentacyjnych cieszą się...

Zobacz także

SPRAWDŹ nasze rozwiązania
Ekran dotykowy